වසර 10ක් කල් තබා ගන්නා ජලය 500ml
නිෂ්පාදන නාමය වසර 10ක් කල් තබා ගන්නා ජලය 500ml
වර්ගය බෝතල් කල ජලය 
අඩංගු ද්‍රවයන්

ජලය (නල ජලය)

විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලිය වාතය රහිත බහාලුමක මුද්‍රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම
භ්‍යන්ත ධාරිතාවය

500ml

කල් ඉකුත් වන දිනය නිෂ්පාදනය කර වසර 11 ක්
ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න
(කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය)

 
අලවිකරු 

සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම
අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ

නිෂ්පාදක 

සීමාසහිත ඕසකි සමාගම
මිනමි හතොගයා, කවගුචි නගරය, සයිතමා
ප්‍රාන්තය

<ටෝකියෝ ආහාර තාක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනය විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ ප්රතිඵල>
අයිතමයන් ජල සම්පාදන නියාමනයට අනුව ජල තත්ත්ව සම්මත අගයන් ප්‍රථිඵලය
සාමාන්ය බැක්ටීරියා 100ml/1m හෝ පහල 0 (බැක්ටීරියා එකතුවීමක් නොමැත)
එස්චෙරිචියා කොලි/Escherichia coli අනාවරණය නොවීමක් හඳුනා නැත
ඉහත පරීක්ෂණ අයිතමවල විනිශ්චය : අනුකූල වේ
<පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (100ml පිණිස)>
නිෂ්පාදන නාමය ශක්තිය ප්‍රෝටීන් මේදය කාබෝහයිඩ්රේට සෝඩියම්
කැල්සියම් මැග්නීසියම්
වසර 10ක් කල් තබා ගන්නා ජලය 500ml 0kcal 0g 0g 0g 0g 0g 0g
<ප්‍රමාණය/බර>
  • PET බෝතල් ප්‍රමාණය : 60.6 X 60.6 X 210.1mm
  • කාඩ්බෝඩ් ප්‍රමාණය : 375 X 250 X 220 mm
  • අයිතම ගණන : 24
  • බර : 13kg

防衛省採用 安心・信頼の日本製品
自治体・企業・学校・病院等での導入に最適です

防災備蓄・長期保存水・食品製造・販売・引取りなら

The Next Dekade

食物アレルギー対応の7年保存3日分食品セット

愛犬用防災レスキューセット

法人用 商品カタログ・画像の
ダウンロードは↓こちらから
※オリジナルのJPEGデータをダウンロードしたい場合には、ブラウザに”Save image as Type”というアドオンをインストールしてください。
詳細は右画面の<新着情報>をご参照ください。

サイドメニュー

防衛省採用 安心・信頼の日本製品
自治体・企業・学校・病院等での導入に最適です

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはお気軽に
03-5787-6954

アクセス