වසර 7 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල පාන්

කිරි රසැති පාන්

චොකලට්

බ්ලූ බෙරි

මේපල් සිරප්

නිෂ්පාදන නාමය වසර 7 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල පාන්
වර්ගය රස ගැන් වූ බනිස්
අඩංගු ද්‍රවයන්

කිරි රසැති පාන්:

තිරිඟු පිටි (දේශීය නිෂ්පාදන/කොරියානු නිෂ්පාදන) පිටි මිශ්රණය,ඉහළ සංශුද්ධිත මේදය, සීනී, බිත්තර, මෝරු කිරි පිෂ්ඪය, මාගරින්, පාන් යීස්ට්, සංශුද්ධතාවයෙන් යුත් දියර සීනී, ලුණු, දුඹුරු සහල් අංකුර පාන් යීස්ට්/සැකසූ පිෂ්ඪය, සුවඳ කාරක, මද්ය සාර, පොලිසැකරයිඩ ඝණීකාරකය, (තිරිඟු, බිත්තර, කිරි අමුද්‍රව්‍ය, සෝයා බෝංචි සහ ඇපල් අර්ධව අඩංගු වේ)

චොකලට්:

තිරිඟු පිටි (දේශීය නිෂ්පාදන/කොරියානු නිෂ්පාදන), චොකලට් කුඩු මිශ්රණය, ඉහළ සංශුද්ධිත මේදය, සීනී, බිත්තර, මෝරු කිරි පිෂ්ඪය, මාගරින්, පාන් යීස්ට්, සංශුද්ධතාවයෙන් යුත් දියර සීනී, ලුණු, දුඹුරු සහල් අංකුර පාන් යීස්ට්/සැකසූ පිෂ්ඪය, සුවඳ කාරක, ගැළපීම, පොලිසැකරයිඩ ඝණීකාරකය, (තිරිඟු, බිත්තර, කිරි අමුද්රව්ය, සෝයා බෝංචි සහ ඇපල් අර්ධව අඩංගු වේ)

බ්ලූ බෙරි:

තිරිඟු පිටි (දේශීය නිෂ්පාදන/කොරියානු නිෂ්පාදන), බ්ලූබෙරි පුරවනය, ඉහළ සංශුද්ධිත මේදය, සීනී, බිත්තර, මෝරු කිරි පිෂ්ඪය, මාගරින්, පාන් යීස්ට්, සංශුද්ධතාවයෙන් යුත් දියර සීනී, ලුණු, දුඹුරු සහල් අංකුර පාන් යීස්ට්/සැකසූ පිෂ්ඪය, ජෙලිං කාරකය (පොලිසැකරයිඩ ඝණීකාරක) සුවඳ කාරක, වර්ණ ගැන්වීම් කාරක (කැරොටින්), ආම්ලික (සිට්රික් අම්ලය) ගැළපීම, කැල්සියම් පොස්පේට් C, (තිරිඟු, බිත්තර, කිරි අමුද්‍රව්‍ය, සෝයා බෝංචි සහ ඇපල් අර්ධව අඩංගු වේ)

මේපල් සිරප්:

තිරිඟු පිටි (දේශීය නිෂ්පාදන/කොරියානු නිෂ්පාදන) මේපල් රසැති පිෂ්ඨ මිශ්‍රණය, ඉහළ සංශුද්ධිත මේදය, සීනී, බිත්තර, මෝරු කිරි පිෂ්ඪය, මාගරින්, පාන් යීස්ට්, සංශුද්ධතාවයෙන් යුත් දියර සීනී, ලුණු, දුඹුරු සහල් අංකුර පාන් යීස්ට්/සැකසූ පිෂ්ඪය, සුවඳ කාරක, මද්ය සාර, පොලිසැකරයිඩ ඝණීකාරකය, කැරමල් වර්ණ ගැන්වීම (තිරිඟු, බිත්තර, කිරි අමුද්‍රව්‍ය සෝයා බෝංචි සහ ඇපල් අර්ධව අඩංගු වේ)

විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලිය වාතය රහිත බහාලුමක මුද්‍රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම
භ්‍යන්ත ධාරිතාවය 1 (100g)
කල් ඉකුත් වන දිනය නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක්
ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න
(කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය)

製造所

සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම
අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ

<පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (100g පිණිස)>
නිෂ්පාදන නාමය ශක්තිය ප්‍රෝටීන් මේදය
කාබෝහයිඩ්රේට ලුණු සමතාවය
කිරි රසැති පාන් 372kcal 6.9g 15.8g 50.6g 0.5g
චොකලට් 371kcal 6.3g 16.0g 50.7g 0.6g
බ්ලූ බෙරි 375kcal 7.5g 15.8g 50.8g 0.5g
මේපල් සිරප් 406kcal 7.8g 21.0g 46.5g 0.5g

*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.

*අසාත්මිකතාවන් සහිත අඩංගු ද්රව්යයන්, නම් තීරුවේ අවසානයේ ( ) වරහන් තුළ දක්වා ඇත.

<නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග>
  • උෂ්ණත්වයට ප්‍රතිරෝධ පරාසය
<ප්‍රමාණය/බර>
  • පැකේජයේ ප්‍රමාණය : 180 X h190mm X d50mm
  • කාඩ්බෝඩ් ප්‍රමාණය : 520×460×h200 mm
  • අයිතම ගණන : 50
  • බර : 7kg

防衛省採用 安心・信頼の日本製品
自治体・企業・学校・病院等での導入に最適です

防災備蓄・長期保存水・食品製造・販売・引取りなら

The Next Dekade

食物アレルギー対応の7年保存3日分食品セット

愛犬用防災レスキューセット

法人用 商品カタログ・画像の
ダウンロードは↓こちらから
※オリジナルのJPEGデータをダウンロードしたい場合には、ブラウザに”Save image as Type”というアドオンをインストールしてください。
詳細は右画面の<新着情報>をご参照ください。

サイドメニュー

防衛省採用 安心・信頼の日本製品
自治体・企業・学校・病院等での導入に最適です

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはお気軽に
03-5787-6954

アクセス